m.ilmateenistus.ee lennuilm.ee keskkonnaagentuur.ee

Meteoroloogiline info

ilmakaardid sünoptiku töölaual

Ööpäevaringne sünoptiku infotelefon: 900 10 32 1.10 EUR/min

Ilmaprognoosid

 • Kuni viie päeva ilmaprognoos Eesti ala ja territoriaalvete kohta
 • Kuuprognoos
 • Kuni 3 kuu orienteeruv prognoos
 • Informatsioon teiste Läänemere regioonide, samuti Skagerraki ja Kattegati ning Põhjamere kohta
 • Tormihoiatused (Läänemere põhjaosa, Väinamere, Soome lahe ja Liivi lahe põhjaosa)
 • Maanteeilmateated Eesti maakondade ja linnade kohta
 • Ilmaprognoosid ja ilmainfo vastavalt eritellimustele (maa-, õhu- ja veetranspordiettevõtetele, põllumajandusele, üritustekorraldajatele jne)
 • Ultraviolettkiirguse ja osooni tase Eestis

Kõigi mõõdetavate meteoelementide parameetrid

Digitaalsena on olemas peamised meteoelemendid:

 • Tähtajaliste vaatluste andmed alates 1966. a. (kõik meteojaamad)
 • Ööpäevaandmed alates 1961. a. (kõik meteojaamad)
 • Lisaks: ööpäeva miinimum, maksimum ja keskmine õhutemperatuur ning ööpäeva sademete summa perioodil 1901-2000 (hetkel ca 1/3 jaamadest, andmete digitaliseerimine jätkub)
 • efektiivsete temperatuuride summad üle 5°C ja 10°C (kuu summad ja kasvav summa)
 • aktiivsete temperatuuride summad üle 10°C
 • negatiivsete temperatuuride summad (kuu ja kasvav)
 • sademete summad (vegetatsiooni perioodi jooksul alates 21. aprillist)
 • temperatuuri (0, 5, 10, 15°C) ülemineku kuupäev sügisel ja kevadel
 • mulla külmumis- ja sulamissügavus
 • öökülmaga seotu (varaseim/hiliseim jne)
 • talve kliima (sulapäevade arv, lumesulamine, lume paksus jne)
 • fenoloogia (looduslike puude-põõsaste faaside kuupäev jne)

 

Paberkandjal on vanimad meteoroloogia-alased vaatlusandmed 19. sajandi algusest.

 • 1805. a. Tallinna sadamast (vaatleja: 8. klassi astronoom Ivanov)
 • 1835. a. Paldiskist (vaatleja: Paldiski kohtufoogt Carl Kalk)
 • 1835. a. Narva-Jõesuust (vaatleja: kapten Rõbakov)
 • Tartus algasid vaatlused 1865. a., Pärnus 1877. a.

Kõiki vaatlusandmeid säilitatakse EMH Fondis. Lisaks sisaldab fondi sünoptiline osa operatiivosakondade operatiivtöö tulemusel tekkinud materjale (erinevate kõrguste prognooskaardid, jääkaardid, sünoptilised bülletäänid, tormihoiatused, satelliidifotod, ilmapäevikud).

Meteoroloogilised kokkuvõtted, kliimaanalüüs

tuuleroos

Kuu/kvartali/aasta koondtabelid Eesti meteoroloogiajaamades mõõdetud meteoelementide kohta. Nende alusel on võimalik koostada ka kaarte ja graafikuid.

Lume marsruutandmed digitaalsete tabelitena. Kokkuvõtteid pakume vastavalt tellimusele (külmapäevade, sulapäevade, sajupäevade, päikesepiste kestus jne arv, maksimaalsed, minimaalsed temperatuurid jne.)

Diagrammid  (tuuleroosid), mis iseloomustavad tuule suuna ja kiiruse jaotust mingi pikema ajavahemiku (kuud, aastad) jooksul.

3.4 / 5 hindajat