m.ilmateenistus.ee lennuilm.ee keskkonnaagentuur.ee

Hüdroloogiline info

sild
Keskkonnaagentuuri hüdroloogiaosakond teostab igapäevaselt hüdroloogilist seiret ja hoiab silma peal Eesti kvantitatiivsel veeressursil. Meie seireandmed on aluseks jätkusuutlikule veekasutusele.

Vaatlusandmed

Jõed ja ojad

 • veetase
 • vooluhulk
 • veetemperatuur
 • jäänähted

Järved ja veehoidlad

 • veetase
 • veetemperatuur
 • jäänähted

Rannikumeri

 • veetase
 • veetemperatuur
 • jäänähted (mõnes jaamas)

 

Välitööd

 • vooluhulkade, veetaseme, veetemperatuuri, jääpaksuse jne mõõtmine
 • jõe pikiprofiilid, termoprofiilid, sügavused ja kiirused
 • nivelleerimine
 • hüdrograafiline uurimine

Andmetöötlus ja arvutused

 • andmetöötlus (igapäevased/pikaajalised, keskmised, maksimumid, miinimumid)
 • hüdroloogiliste nähtuste esinemise korduvus ja tõenäosus
 • äravoolu modelleerimine
 • veebilanss (komponendid)
 • auramine (veepinnalt, maapinnalt)
 • üleujutuskõrguse ja -pindala määramine
 • hüdrograafid
 • hüdroloogiliste faaside (suurvesi, madalvesi, jääkatteperiood) määramine
 • hüdroloogilised ülevaated (aastaraamat, bülletään jne)
3.3 / 6 hindajat