m.ilmateenistus.ee lennuilm.ee keskkonnaagentuur.ee

Soojussaared

Soojussaared Tallinnas, 25. juuli 2014

Kuumalainete sagenemine on üks peamisi tulevikukliima riske nii Eestis kui ka mujal maailmas. Kuumalained võimenduvad eeskätt linnades, aga ka tiheasustusaladel soojussaare efektina, kus suured tumedad pinnad (nt: asfaltteed, asfaltkattega parklad, bituumenkatused) neelavad suurema osa päikesekiirgusest, mis omakorda kütavad linnaruumi õhku.

Keskkonnaministeeriumi ja Keskkonnaagentuuri koostöös valmis analüüs, mille käigus uuriti Landsat-8 satelliitandmete alusel soojussaarte tekkimist Tallinnas, Tartus, Pärnus, Viljandis, Rakveres, Narvas ja Kohtla-Järvel. Analüüs ja valminud kaardirakendus on heaks abimaterjaliks kohalikele omavalitsustele ja planeerijatele. Soojussaare efekti saab leevendada piirates planeeringu- ja ehituslahendustega soojuse akumuleerimist ning rakendades linnakeskkonnas mikroklimaatilisi meetmeid, säilitades ja laiendades rohealasid, haljastust ja veekogusid.

Uuri kaardilugu.

Vaata lisaks Keskkonnaagentuuri veebilehelt  (sealt leiad analüüsi aruande, kaardikihid allalaetaval failikujul)

Soojussaarte andmestik on kättesaadav ka Maa-ameti geoportaalis

 

4.1 / 7 hindajat