m.ilmateenistus.ee lennuilm.ee keskkonnaagentuur.ee

Päikesekiirguse atlas

Käesolev päikesekiirguse atlas on loodud Läti, Leedu, Poola ja Eesti koostööna. Kaartide koostamisel on kasutatud satelliidiandmeid EUMETSAT CM SAF SARAH andmestikust perioodil 1991-2014. Loe lisaks EUMETSAT veebilehelt

Satelliidiandmete võrdlus Läti, Leedu ja Eesti maapealsete päikesekiirguse mõõtmisandmetega näitab, et kuu keskmised summaarse ja otsekiirguse väärtused on satelliidi andmetel pisut madalamad (6-9 W/m2) kui vaatlusjaamades mõõdetud. Risti pinnale langeva otsekiirguse puhul on erinevus 13-18 W/m2.

3.8 / 10 hindajat