m.ilmateenistus.ee lennuilm.ee keskkonnaagentuur.ee

Tornaadod

Kui tugevaid tornaadosid-trombe-tuulispaskasid on Eestis esinenud? Lähemaks tutvumiseks esitame mõned laialdasemalt kasutuses olevad skaalad. Kõige uuemaks on 2007. aastast kasutusele võetud nn Fujita tornaadode parandatud skaala, mille järgi peaks meie tugevamad keeristormid küündima EF3 ligi.

FUJITA TORNAADODE TUGEVUSE PARANDATUD SKAALA (EFS, aastast 2007)

Tuule kiirus (m/s) Purustuste määr
EF0 (väga nõrk) 29-38 Väikesed kahjustused
EF1 (nõrk) 39-50 Mõõdukad purustused, aknad purunevad
EF2 (tugev) 51-61 Tunduvad purustused, suured puud välja rebitud
EF3 (väga tugev) 62-75 Rongid tõstetakse rööbastelt, enamus puid murduvad
EF4 (hävitav) 76-90 Suured purustused linnades
EF5 (uskumatult tugev) üle 90 Väga suured purustused

Laialt kasutuses on Fujita-Pearsoni (F0-F5) ning TORRO (T0-T10) skaalad.

1950. – 1994. aasta hinnati kõikidest USA tornaadodest 74% nõrkade (F0 – F1) kilda, neljandik olid tugevad (F2 – F3) ja vaid 1% olid hävitavad (F4 – F5). Viimased põhjustasid aga 67% kõigist surmajuhtumeist, samal ajal kui sagedased nõrgad pöörised hukutasid vaid 4% ohvreist.

Seoses Doppleri radari kasutusele võtuga saadi täpsemalt mõõta tornaadodes puhuva tuule kiirust – anemomeetrid harilikult purunesid keeristes. Siiski reastatakse tornaadosid endiselt purustuste ulatuse alusel, nüüd juba nimetatud parandatud Fujita skaalat (EF0 – EF5) rakendades.

 

FUJITA-PEARSONI SKAALA

Max tuule kiirus (m/s) Trassi pikkus (km) Trassi laius (m)
F0 20 – 30 P0 0,5 – 1,5 P0 5 – 15
F1 30 – 50 P1 1,5 – 5 P1 15 – 30
F2 50 – 70 P2 5 – 16 P2 30 – 160
F3 70 – 90 P3 16 – 50 P3 160 – 510
F4 90 – 115 P4 50 – 160 P4 510 – 820
F5 115 – 140 P5 160 – 500 P5 820 – 2800

Purustuste kirjeldused

F0

Kerged purustused: pisut purunenud katused; murtud puuoksad; madalajuurelised puud ümber paisatud; sildid purustatud.

F1

Mõõdukad purustused: majade katused lahti kangutatud; ratastel majad kergitatud alustelt ja ümber tõugatud; liikuvad autod maanteelt ära pühitud.

F2

Tuntavad purustused: sõrestikehitiste katused maha rebitud; ratastel majad lammutatud; suured puud murdunud või juurtega välja kistud; kerged lendavad objektid muutuvad ohtlikuks.

F3

Tugevad purustused: katused ja mõned seinad maha rebitud; enamus puid metsaaladel üles juuritud; rasked autod maapinnalt üles tõstetud ja ümber lükatud.

F4

Laastavad purustused: hea konstruktsiooniga majad maatasa tehtud; nõrga vundamendi konstruktsiooniga hooned kantud eemale; ümberpaiskunud autod muutuvad suurteks ohtlikeks lendavateks objektideks.

F5

Uskumatud purustused: tugevad sõrestikmajad tõstetud vundamentidelt ja kantud kauge maa taha ja osadeks lammutatud; autosuurused esemed lendavad läbi õhu üle 100 m kaugusele; puud paljaks kooritud ja võivad ilmneda uskumatud nähtused.

 

RAHVUSVAHELINE TORRO SKAALA

 

Iseloomustus

Kahjustused

T0

Kerge tornaado
17-24 m/s

Peenike kerge prügi kerkib maapinnalt spiraalina, telgid, suured telgid on tõsiselt segi aetud; enamus väljapandud katusekivid, katusetahvlid on paigalt nihutatud. Oksad on katki, viljapõllule on sissetallatud teerada
T1

Pehme tornaado
25-32 m/s

Lamamistoolid, väikesed taimed, raske prügi on õhu teel edasi kantud, väiksemad kahjustused kuuridel ja garaažidel. Palju tõsisem katusekivide, katuseplaatide ja korstnakivide paigalt nihkumine. Puidust aiad maha lükatud. Puude ja hekkide väiksemad kahjustused.
T2

Mõõdukas tornaado
33-41 m/s

Rasked mobiilsed majad on ümberpaigutatud, kerged karavanid on ümber puhutud, aiamajakesed on purustatud, garaažikatused on ära kistud, kivikatused ja korstnad on lõhutud. Puudel üldised vigastused, mõned suured oksad on ära väänatud või murtud, väikesed puud on välja juuritud.
T3

Tugev tornaado
42-51 m/s

Mobiilsed majad on ümber lükatud / tugevalt kahjustatud, kerged karavanid on purustatud; garaažid, välisehitised on purustatud; puidust katusekonstruktsioonid on märkimisväärselt paljastatud, mõned suured puud on katki või väljajuuritud.
T4

Tugev tornaado
52-61 m/s

Mobiilsed majad purustatud, mõned kuurid on õhus edasi viidud märkimisväärsele kaugusele; kogu katus on mõnedelt majadelt ja eelnevalt töödeldud ehitustelt täielikult eemaldatud, sarikad tugevatel kivimajadel on täielikult paljastunud, võimalik katuseviilude otste kokkuvarisemine. Arvukalt on puid välja juuritud või murdunud.
T5

Pingeline tornaado
62-72 m/s

Autod on õhku kergitatud; ehitiste kahjustused tõsisemad kui T4 puhul, siiski tavaliselt maja seinad jäävad püsima, kõige nõrgemad vanad majad varisevad täielikult kokku.
T6

Mõõdukalt rüüstav tornaado 73-83 m/s

Rasked mootorsõidukid õhku kergitatud, tugevad majad kaotavad kogu katuse ja võibolla ka seinad; enamus vähemtugevaid maju variseb kokku.
T7

Tugevalt rüüstav tornaado 84-95 m/s

Sõrestikseintega majad täielikult purustatud; mõned kivi- või telliskivi majade seinad on maha lükatud või kokku varisenud; metallraamiga laohoone tüüpi ehitised võivad veidike kummi minna. Liiklusvahendid on ümber lükatud. Märgatav mõnede seisvate puude koorimine lendavate rusude poolt.
T8

Raskelt rüüstav tornaado
96-107 m/s

Sõrestikraamiga majad ja nende sisu on laiali paisatud suure vahemaa peale; enamus teistel kivi ja telliskivi majadel on parandamatud kahjustused. Metallraamistikuga ehitised on kummis, autod lennutatud suure kauguse taha.
T9

Intensiivselt rüüstav tornaado, 108-120 m/s

Paljud metallraamistikuga majad on tugevalt vigastatud; liiklusvahendid (autod, rongid) on teelt ära pühitud. Iga seisva puutüve täielik koorumine.
T10

Super tornaado 121-134 m/s või rohkem

Majad koos kogu raamistikuga ja sarnased ehitised on kogu konstruktsiooniga vundamentidelt üles tõstetud ja teatud kaugusele kantud. Raudbetoonehitistel võivad olla tõsised kahjustused.
3.9 / 21 hindajat