m.ilmateenistus.ee lennuilm.ee keskkonnaagentuur.ee

Loodusõnnetused

Loodusõnnetus on erakorralise iseloomuga loodusnähtus, mis seab ohtu elu, tervise, looduskeskkonna või toob kaasa majanduslikku kahju.

Loodusnähtusi, mis võivad meid otseselt või kaudselt ohtu seada, on mitmeid – alates tormidest-trombidest ja paduvihmadest kuni kuuma- ja külmalainete, äikese, rahe ja tuisuni.

Allpool toodud tunnustele toetudes saab ekstreemset ilmanähtust nimetada loodusõnnetuseks.

Loodusnähtus

Kaasnevad kahjud

Maru, orkaan, tuule kiirus 30 m/s ja üle selle või iiliti 35 m/s ja üle selle Murduvad suured puud või kistakse juurtega välja, hoonetel suured purustused, orkaaniga (alates 32,7 m/s) kaasnevad katastroofilised purustused
Tromb e. keeristorm Tavaliselt piiratud maa-alal suured purustused nii metsas kui hoonetel
Sajuhulk 30 mm 1 tunni või lühema aja vältel (paduvihm) või sajuhulk 50 mm ja üle selle 12 tunni või lühema aja vältel Võib põhjustada teede, tänavate ärauhtumist, liiklusseisakuid, vesi võib tungida keldritesse ja tunnelitesse
Tugev lumesadu, sajuhulk 20 mm ja üle selle 12 tunni või lühema aja vältel Liiklustakistused või liikluse seiskumine, piiratud nähtavuse tõttu liiklusõnnetused
Tugev tuisk, lumesadu ja tuule kiirus valdavalt üle 15 m/s 12 või enama tunni vältel Liiklustakistused või liikluse seiskumine, piiratud nähtavuse tõttu liiklusõnnetused
Ohtlik jäide, diameeter 20 mm ja üle selle Kommunikatsiooniliinide purunemine jäite raskuse all, massilised liiklusõnnetused libeduse tõttu
Jää ja sulalume ladestumine, diameeter 35 mm ja üle selle Kommunikatsiooniliinide purunemine ladestuse raskuse all, massilised liiklusõnnetused libeduse tõttu
Ohtlik rahe, diameeter 20 mm ja üle selle Klaaskonstruktsioonide purustused, taimekahjustused
Kõva pakase (-32 °C) või suure kuumuse (33 °C) püsimine 5 või enama päeva vältel Inimkaotused, kommunikatsiooniliinide katkemised
Eriti kõrge mereveetase
  • Pärnu, 160 cm (üle Kroonlinna 0 taseme, BK77) / 180 cm (üle Amsterdami 0-taseme, EH2000) ja kõrgem
  • Haapsalu, 140 cm (üle Kroonlinna 0 taseme, BK77) / 160 cm (üle Amsterdami 0-taseme, EH2000) ja kõrgem
  • Narva-Jõesuu, 160 cm  (üle Kroonlinna 0 taseme, BK77) / 180 cm  (üle Amsterdami 0-taseme, EH2000) ja kõrgem
  • Tallinn, 120 cm (üle Kroonlinna 0 taseme, BK77) / 140 (üle Amsterdami 0-taseme, EH2000) ja kõrgem
  • Kuressaare, 150 cm (üle Kroonlinna 0 taseme, BK77) / 170 (üle Amsterdami 0-taseme, EH2000) ja kõrgem
Rannarajatiste üleujutus
Laine kõrgus, lahtedes 5 m, merel 8 m Inimkaotused veesõidukite huku tõttu, rannarajatiste purunemine
Erakordselt suur tuleoht, metsade tuleohtlikkuse indeksi tõus üle 7000 Suure ulatusega metsatulekahjud

 

 

4.6 / 14 hindajat